Ви є тут

Нормування праці

Никифорук, В. Д. Нормування праці : метод. вказівки / В. Д. Никифорук, Ю. О. Кріцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 28 с.

Лабораторний практикум призначений для студентів спеціальності 7.050107 – Економіка підприємства і включає основні теоретичні положення і практичні рекомендації по виконанню і захисту лабораторних робіт.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved