Ви є тут

Нормування праці

Нормування праці : метод. вказівки / В. Д. Никифорук, Ю. О. Кріцак, І. В. Федорович, І. М. Хвостіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 185 с.

Методичні вказівки містять перелік тем з дисципліни «Нормування праці», які виносяться для самостійного вивчення дисципліни. Дані вказівки призначені для студентів економічних напрямів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved