Ви є тут

Економіка праці

Економіка праці й соціально-трудові відносини


Зелінська, Г. О. Економіка праці й соціально-трудові відносини : практикум / Г. О. Зелінська, Т. В. Семенютіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 132 с.

Практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів. Розглянуто основні теоретичні й практичні аспекти функціонування ринку праці, проблеми зайнятості населення та її регулювання. Розкрито питання еволюції концепцій доходів населення, соціальної політики і соціального партнерства.

Економіка праці і соціально-трудові відносини


Фадєєва, І. Г. Економіка праці і соціально-трудові відносини : метод. вказівки для самост. роботи / І. Г. Фадєєва, Г. О. Зелінська, Р. С. Кравчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 77 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведені методичні вказівки, необхідні для її опрацювання, наведений перелік літератури, необхідний для вивчення вказаних тем. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальностями „Облік та аудит”, „Фінанси”, „Економіка підприємства”.

Економіка праці і соціально-трудові відносини


Никифорук, В. Д. Економіка праці і соціально-трудові відносини : метод.вказівки для вивчення дисципліни / В. Д. Никифорук, І. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 40 с.

Методичний комплекс містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведені методичні вказівки, необхідні для її опрацювання, запитання до теми, тематика рефератів, наведений перелік літератури, необхідний для вивчення вказаних тем.

Ринок робочої сили і заробітна плата


Куницький, Р. Й. Ринок робочої сили і заробітна плата : конспект лекцій з дисц. "Політична економія" / Р. Й. Куницький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 36 с.

В лекції розглянуто поняття ринку праці, умови виникнення та ефективність функціонування ринку робочої сили, його структуру, функції. Розкрито поняття зайнятості населення, види і форми зайнятості, види та рівень безробіття. Також приділена увага сутності заробітної плати, її формам і системі.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved