Ви є тут

Охорона праці в галузі

Охорона праці в галузі : конспект лекцій / Я. М. Семчук, Г. Д. Лялюк-Вітер, І. І. Стеліга, Л. Я. Савчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 229 с.

В конспекті лекцій розглядаються питання з охорони праці в галузі охорони навколишнього природного середовища та в будівельній галузі. Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved