Ви є тут

Нормування праці

Никифорук, В. Д. Нормування праці : метод. вказівки / В. Д. Никифорук, Ю. О. Кріцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 30 с.

Методичні вказівки охоплюють комплекс питань та включають рекомендовану тематику курсових робіт, їх зміст, приблизні плани та список рекомендованої літератури. Рекомендована тематика охоплює бурові, нафтогазовидобувні підприємства, підприємства транспорту та зберігання нафти і газу, а також інші виробничі структури.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved