Ви є тут

Нормування праці

Федорович, І. В. Нормування праці : конспект лекцій / І. В. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 110 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки спеціалістів та магістрів економічних напрямів. Містить перелік тем з дисципліни «Нормування праці», які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. Даний посібник призначений для студентів економічних напрямів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved