Ви є тут

Зварювання

Напруги та деформації при зварюванні


Біщак, Р. Т. Напруги та деформації при зварюванні : конспект лекцій / Р. Т. Біщак, Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 129 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни напряму підготовки 6.050504 – “Зварювання”. У конспекті лекцій узагальнено та систематизовано основні положення, стосовно деформаційно-силових процесів, які відбуваються в металі, при зварюванні конструкцій, методику їх розрахунку та експериментального визначення з наступним розробленням системи заходів, з метою забезпечення зниження негативного впливу зварювальних напружень та деформацій, подальшого їх усунення.

Напруги та деформації при зварюванні


Біщак, Р. Т. Напруги та деформації при зварюванні : методичні вказівки для самостійної роботи / Р. Т. Біщак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 23 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» очної і заочної форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалавра.

Металознавство і зварювання


Цап, І. В. Металознавство і зварювання : методичні вказівки до самостійної роботи / І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 21 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та лабораторних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів із спеціальності 060101 “ Будівництво “ очної форми навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалавра.

Зварювання плавленням


Панчук, М. В. Зварювання плавленням : методичні вказівки для самостійної роботи / М. В. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 19 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та лабораторних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» очної та заочної форм навчання.

Зварювальні джерела живлення


Біщак, Р. Т. Зварювальні джерела живлення : методичні вказівки для самостійної роботи / Р. Т. Біщак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 18 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» очної і заочної форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалавра.

Обладнання нафтогазової галузі та його умови експлуатації


Шуляр, Б. Р. Обладнання нафтогазової галузі та його умови експлуатації : методичні вказівки для самостійної роботи / Б. Р. Шуляр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 21 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та лабораторних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» очної і заочної форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалавра

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved