Ви є тут

Зварювання

САПР у зварюванні


Панчук, М. В. САПР у зварюванні : методичні вказівки для самостійної роботи / М. В. Панчук, О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» очної та заочної форм навчання.

Технологія зварювання конструкцій нафтогазового обладнання


Матвієнків, О. М. Технологія зварювання конструкцій нафтогазового обладнання : практикум / О. М. Матвієнків, М. В. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 42 с.

Практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Технологія зварювання конструкцій нафтогазового обладнання». Практикум містить практичні роботи, які дають можливість студентам освоїти методики та набути навиків з визначення технологічних параметрів режимів зварювання.

Виробництво зварних конструкцій


Біщак, Р. Т. Виробництво зварних конструкцій : методичні вказівки для самостійної роботи / Р. Т. Біщак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 29 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю.

Зварювання пластмас


Панчук, М. В. Зварювання пластмас : практикум / М. В. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 54 с.

Методичні вказівки містять практичні роботи, які дають можливість студентам освоїти процеси зварювання, вивчити будову зварювального обладнання та набути навики з визначення технологічних параметрів режимів зварювання та налаштування їх на зварювальному обладнанні. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни зварювання пластмас та призначені для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» очної та заочної форм навчання.

Зварювання пластмас


Панчук, М. В. Зварювання пластмас : метод. вказ. для сам. роботи / М. В. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 14 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» очної та заочної форм навчання.

Зварювання тиском


Панчук, М. В. Зварювання тиском : методичні вказівки для самостійної роботи / М. В. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 18 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та лабораторних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved