Ви є тут

Зварювання

Зварювання плавленням


Матвієнків, О. М. Зварювання плавленням : лаб. практикум / О. М. Матвієнків, М. В. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 55 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Зварювання плавленням». Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам освоїти процеси зварювання, вивчити будову зварювального обладнання та набути навиків з визначення технологічних параметрів режимів зварювання та налаштування, їх на зварювальному обладнанні.

Технологія та устаткування зварювання


Шлапак, Л. С. Технологія та устаткування зварювання : перша виробнича практика / Л. С. Шлапак, А. В. Василик, М. В. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 10 с.

Методичні рекомендації до першої виробничої практики складено згідно з «Методичними рекомендаціями по складанню програм практики для студентів вищих навчальних закладів України» і призначена для проходження першої виробничої практики студентами денної форми навчання.

Технологія та устаткування зварювання


Шлапак, Л. С. Технологія та устаткування зварювання : друга виробнича практика / Л. С. Шлапак, А. В. Василик, М. В. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 10 с.

Методичні вказівки до другої виробничої практики складено згідно з «Методичними рекомендаціями по складанню програм практики для студентів вищих навчальних закладів України» і призначені для проходження другої виробничої практики студентами денної форми навчання.

Переддипломна практика


Шлапак, Л. С. Переддипломна практика : програма та методичні рекомендації / Л. С. Шлапак, О. М. Матвієнків, М. В. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 10 с.

У програмі викладено порядок проходження переддипломної практики, та методичні рекомендації з оформлення звітів. Програма розроблена у відповідності з навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Технологія та устаткування зварювання”, та може бути використана студентами всіх форм навчання.

Технологія та устаткування зварювання


Шлапак, Л. С. Технологія та устаткування зварювання : технологічна практика / Л. С. Шлапак, М. В. Панчук, А. В. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 11 с.

Робоча програма технологічної практики складена згідно з «Методичними рекомендаціями по складанню програм практики для студентів вищих навчальних закладів України» і призначена для проходження технологічної практики студентами денної форми навчання.

Проектування та розрахунок зварних елементів балкової клітки робочої площадки цеху


Шлапак, Л. С. Проектування та розрахунок зварних елементів балкової клітки робочої площадки цеху : курс. проектування / Л. С. Шлапак, М. Л. Гайдаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 137 с.

Курсове проектування включає: мету і завдання, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особлива увага звернута на вимоги до оформлення та захист курсових проектів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved