Ви є тут

Напруги та деформації при зварюванні

Біщак, Р. Т. Напруги та деформації при зварюванні : конспект лекцій / Р. Т. Біщак, Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 129 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни напряму підготовки 6.050504 – “Зварювання”. У конспекті лекцій узагальнено та систематизовано основні положення, стосовно деформаційно-силових процесів, які відбуваються в металі, при зварюванні конструкцій, методику їх розрахунку та експериментального визначення з наступним розробленням системи заходів, з метою забезпечення зниження негативного впливу зварювальних напружень та деформацій, подальшого їх усунення.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved