Ви є тут

Зварювання

Експериментальні методи у зварюванні


Біщак, Р. Т. Експериментальні методи у зварюванні : методичні вказівки для самостійної роботи / Р. Т. Біщак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 20 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів з спеціальності 131 Прикладна механіка, спеціалізації: «Технології та устаткування зварювання», очної і заочної форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки магістра

Методи дослідження мікроструктури матеріалів і покрить


Присяжнюк, П. М. Методи дослідження мікроструктури матеріалів і покрить : методичні вказівки для самостійної роботи / П. М. Присяжнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 15 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів з спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізацій: Технології та устаткування зварювання; Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій очної і заочної форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки магістра.

Технологічна підготовка виробництва для відновлення деталей


Іванов, О. О. Технологічна підготовка виробництва для відновлення деталей : методичні вказівки для самостійної роботи / О. О. Іванов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 18 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних, лабораторних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів напрямку 6.050504 «Зварювання» очної і заочної форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалавра.

Методи випробувань на тертя та зношування


Бурда, М. Й. Методи випробувань на тертя та зношування : методичні вказівки для самостійної роботи / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 25 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та лабораторних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів з спеціальності 131 Прикладна механіка, спеціалізація: «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» очної і заочної форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки магістра.

Вступ до спеціальності


Шлапак, Л. С. Вступ до спеціальності : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 14 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану та робочої рограми дисципліни «Вступ до спеціальності». Наведені методичні вказівки містять програму та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни.

Теорія зварювальних процесів


Василик, А. В. Теорія зварювальних процесів : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / А. В. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 13 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних, практичних та лабораторних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів напряму підготовки «Зварювання» очної та заочної форм навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалавра.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved