Ви є тут

Зварювання

Технологія зварювання конструкцій нафтогазового обладнання


Матвієнків, О. М. Технологія зварювання конструкцій нафтогазового обладнання : лаб. практикум / О. М. Матвієнків, М. В. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 72 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Технологія зварювання конструкцій нафтогазового обладнання». Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам освоїти процеси зварювання, вивчити будову зварювального обладнання та набути навиків з визначення технологічних параметрів режимів зварювання та їх налаштування.

Теорія зварювальних процесів


Василик, А. В. Теорія зварювальних процесів : лаб. практикум / А. В. Василик, О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 49 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Теорія зварювальних процесів». Лабораторний практикум містить лабораторні роботи: по джерелах енергії при зварюванні плавленням, теплових процесах при зварюванні, термодеформаційних процесах та перетворенні в металі при зварюванні.

Виробництво зварних конструкцій


Матвієнків, О. М. Виробництво зварних конструкцій : курс. проектування / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 24 с.

Курсове проектування включає: мету і завдання, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особлива увага звернута на вимоги до оформлення та захист курсових проектів.

Зварювальні джерела живлення


Зварювальні джерела живлення : лаб. практикум / І. В. Гладь, І. Д. Галущак, І. Ф. Шнурок, П. М. Николин. - 2-ге видання. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 74 с.

Лабораторний практикум розроблений згідно з робочою програмою дисципліни “Зварювальні джерела живлення”і призначений для студентів денної та дистанційної форм навчання. Лабораторний практикум містить вказівки для виконання лабораторних робіт пов'язані з дослідженням характеристик дуг постійного та змінного струму, дослідження характеристик зварювального поста та зварювальних трансформаторів.

Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів


Панчук, М. В. Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів : конспект лекцій / М. В. Панчук, Л. С. Шлапак, О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 172 с.

У конспекті лекцій узагальнено та систематизовано основні положення, стосовно проведення зварювальних і монтажних робіт при спорудженні технологічних трубопроводів, відповідно до вимог нормативних документів, наведені технології зварювання та монтажу, розглянуті конструкції сучасного обладнання. Висвітлені питання контролю якості зварних з’єднань.

Зварювання тиском


Матвієнків, О. М. Зварювання тиском : лаб. практикум / О. М. Матвієнків, М. В. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 66 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Зварювання тиском». Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам освоїти процеси зварювання тиском, вивчити будову зварювального обладнання та набути навиків з визначення технологічних параметрів режимів зварювання та налаштування, їх на зварювальному обладнанні.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved