Ви є тут

Зварювання

Автоматичне керування зварюванням


Кучмистенко, О. В. Автоматичне керування зварюванням : лабораторний практикум / О. В. Кучмистенко, Р. Б. Діжак, Н. В. Сабат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2015. - 63 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Автоматичне керування зварюванням". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Обладнання і технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Зварювання плавленням


Матвієнків, О. М. Зварювання плавленням : практикум / О. М. Матвієнків, М. В. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 56 с.

Практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Зварювання плавленням». Практикум містить практичні роботи, які дають можливість студентам освоїти методики та набути навиків з визначення технологічних параметрів режимів зварювання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050504 − "Зварювання". Практикум може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Металознавство зварювання трубопроводів і конструкцій


Цап, І. В. Металознавство зварювання трубопроводів і конструкцій : практикум / І. В. Цап, О. О. Іванов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 31 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Металознавство зварювання трубопроводів і конструкцій» для студентів спеціальності – «131» Прикладна механіка освітньо-кваліфікаційного рівня–бакалавр. Практикум містить задачі з визначення фазового складу металів, кількості структурних складових металу, схильності металу до утворення холодних та гарячих тріщин.

Статистичні методи та управління якістю у зварюванні


Василик, А. В. Статистичні методи та управління якістю у зварюванні : практикум / А. В. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 50 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Статистичні методи управління ризиками" з використанням комп'ютерного оброблення результатів. Розроблений відповідно до робочої програми курсу. Призначений для підготовки студентів за спеціальністю 131 Прикладна механіка, спеціалізації «Технології та устаткування зварювання».

Зварювальні джерела живлення


Біщак, Р. Т. Зварювальні джерела живлення : конспект лекцій / Р. Т. Біщак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 118 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни «Зварювальні джерела живлення». У конспекті лекцій узагальнено та систематизовано основні положення, стосовно технічних і технологічних розробок джерел живлення для дугового зварювання, що дозволяють краще зрозуміти принцип їх дії, будову і вимоги, що ставляться до джерел живлення зварювальної дуги. Описані джерела живлення змінного струму, випрямлячі, зварювальні генератори та інвертори.

Виробництво зварних конструкцій


Матвієнків, О. М. Виробництво зварних конструкцій : лаб. практикум / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 60 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Виробництво зварних конструкцій». Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам освоїти технологію виробництва зварних конструкцій, дослідити вплив зварювальних деформацій на конструкцію, а також вивчити будову механічного зварювального обладнання та пристосувань.Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 8.050504 01 − "Технологія та устаткування зварювання". Лабораторний практикум може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved