Ви є тут

Зварювання

Зварювальні джерела живлення


Зварювальні джерела живлення : практикум / І. В. Гладь, І. Ф. Шнурок, П. М. Николин, У. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 83 с.

Практикум розроблений відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни "Зварювальні джерела живлення". Містять основні формули та теоретичні положення, методики розрахунку, приклади розв'язання задач для підготовки до практичних занять.

Спеціальні методи зварювання


Василик, А. В. Спеціальні методи зварювання : конспект лекцій / А. В. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 89 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Спеціальні методи зварювання». У конспекті лекцій сформовано мету, завдання та зміст курсу, подано схематично оброблений матеріал, що за змістом, обсягом і структурою відповідає вимогам робочої програми.

Технологія зварювання конструкцій нафтогазового обладнання


Панчук, М. В. Технологія зварювання конструкцій нафтогазового обладнання : конспект лекцій / М. В. Панчук, Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 119 с.

У конспекті лекцій узагальнено та систематизовано основні положення, стосовно виконання зварювальних робіт для конструкцій нафтогазового обладнання, відповідно до вимог нормативних документів, наведені технології зварювання та висвітлені питання контролю якості зварних з’єднань.

Вступ до спеціальності


Шлапак, Л. С. Вступ до спеціальності : конспект лекцій / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 197 с. -

Конспект лекцій розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Вступ до спеціальності». У конспекті лекцій сформовано мету, завдання та зміст курсу, подано схематично оброблений матеріал, що за змістом, обсягом і структурою відповідає вимогам робочої програми.

Контроль якості зварювання


Миндюк, В. Д. Контроль якості зварювання : лаб. практикум / В. Д. Миндюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 94 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Контроль якості зварювання». Розроблений відповідно до чинного навчального плану, робочої програми навчальної дисципліни і призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050504 – «Зварювання».

Зварювання плавленням


Панчук, М. В. Зварювання плавленням : конспект лекцій / М. В. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 67 с.

У конспекті лекцій аналізуються теоретичні основи зварювання плавленням, механізми утворення зварних з’єднань та методи оцінки зварюваності матеріалів. Наведені основні способи та технології зварювання виробів, розглянуті конструкції сучасного зварювального обладнання, висвітлені питання контролю якості зварних з’єднань.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved