Ви є тут

Металознавство і зварювання

Цап, І. В. Металознавство і зварювання : методичні вказівки до самостійної роботи / І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 21 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та лабораторних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів із спеціальності 060101 “ Будівництво “ очної форми навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалавра.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved