Ви є тут

Облік. Аудит

Облік і аудит


Долішня, Т. І. Облік і аудит : практикум / Т. І. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 225 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Облік і аудит». Практикум призначено для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання та містить загальні методичні вказівки, короткий огляд теоретичних питань, практичні завдання, розв’язки типових завдань, тести, запитання для самоконтролю до кожного практичного заняття та перелік рекомендованої літератури зокрема.

Облік в бюджетних установах


Медвідь, І. Б. Облік в бюджетних установах : методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів / І. Б. Медвідь, І. М. Негрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи студентів складені відповідно до робочої програми з курсу “Облік в бюджетних установах” для підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 – “Облік та оподаткування” денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендації та вказівки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів, перелік рекомендованих джерел.

Облік в галузях економіки


Негрич, І. М. Облік в галузях економіки : методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів / І. М. Негрич, І. Б. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 40 с.

Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи складені відповідно до робочої програми з курсу “Облік в галузях економіки” для підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 – “Облік та оподаткування” денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи містять вказівки до практичних занять та рекомендації для самостійної роботи студентів.

Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва


Медвідь, І. Б. Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва : методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів / І. Б. Медвідь, І. М. Негрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 24 с.

Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів складені відповідно до робочої програми з курсу “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” для підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 – Облік та оподаткування” денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендації та вказівки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів, перелік рекомендованих джерел.

Організація та методика проведення аудиту


Кафка, С. М. Організація та методика проведення аудиту : конспект лекцій / С. М. Кафка, І. Д. Т, О. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 201 с.

Конспект лекцій містить теоретичний, лекційний матеріал з дисципліни «Організація та методика проведення аудиту». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. У конспекті розглянуто 12 тем, які висвітлюють питання організації та методики проведення аудиту фінансової звітності суб'єктів господарювання. Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази — Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА). Розділи конспекту мають логічний взаємозв’язок, містять приклади та схематичне подання матеріалу. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 8.03050901 – «Облік і аудит».

Консолідована фінансова звітність


Орлова, В. К. Консолідована фінансова звітність : конспект лекцій / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 113 с.

Конспект лекцій містить теоретичний, лекційний матеріал з дисципліни «Консолідована фінансова звітність». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. У конспекті розглянуто 7 тем, які висвітлюють питання організації та методики консолідації фінансової звітності суб'єктів господарювання. Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази — Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Розділи конспекту мають логічний взаємозв’язок, містять приклади та схематичне подання матеріалу. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 8.03050901 – «Облік і аудит».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved