Ви є тут

Облік. Аудит

Стратегічний управлінський облік


Коцкулич, Т. Я. Стратегічний управлінський облік : конспект лекцій / Т. Я. Коцкулич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 84 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми курсу «Стратегічний управлінський облік». Конспект містить тексти лекцій за 5 темами, проілюстровано числовими прикладами. Призначений для самостійної підготовки до лекційних та практичних занять студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит».

Стратегічний управлінський облік


Коцкулич, Т. Я. Стратегічний управлінський облік : конспект лекцій / Т. Я. Коцкулич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 84 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми курсу «Стратегічний управлінський облік». Конспект містить тексти лекцій за 5 темами, проілюстровано числовими прикладами. Призначений для самостійної підготовки до лекційних та практичних занять студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит».

Облік на підприємствах нафтогазової промисловості


Костюк, У. З. Облік на підприємствах нафтогазової промисловості : методичні вказівки для вивчення дисципліни / У. З. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 47 с.

Методичні вказівки для вивчення курсу “ Облік на підприємствах нафтогазової промисловості” розроблено відповідно до програми курсу. Методичні вказівки призначені для студентів напряму підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» усіх форм навчання та містять рекомендації щодо вивчення розділів дисципліни, проведення практичних занять, виконання контрольних робіт та перелік рекомендованих джерел.

Облік і аудит


Костюк, У. З. Облік і аудит : вказівки для вивчення дисципліни / У. З. Костюк, І. Б. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 40 с. -

Методичні вказівки для вивчення курсу “ Облік і аудит” розроблено відповідно до програми курсу. Методичні вказівки призначені для студентів напряму підготовки 6.140103 - «Туризм» усіх форм навчання та містять рекомендації щодо вивчення розділів дисципліни, проведення практичних занять, виконання аудиторних контрольних робіт та перелік рекомендованих джерел.

Облік зовнішньоекономічної діяльності


Негрич, І. М. Облік зовнішньоекономічної діяльності : метод. вказівки / І. М. Негрич, І. Б. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 20 с.

Методичні вказівки для вивчення курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» призначено для студентів спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит», очної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендації щодо вивчення розділів дисципліни, проведення практичних занять, виконання контрольних робіт та перелік рекомендованих джерел.

Управлінський облік


Коцкулич, Т. Я. Управлінський облік : конспект лекцій / Т. Я. Коцкулич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 148 с.

Конспект містить тексти лекцій з дисципліни «Управлінський облік». Розроблено відповідно до робочої програми і призначено для самостійної підготовки до практичних та лекційних занять студентами денної, дистанційної і заочної форм навчання за напрямами 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030508 – «Фінанси і кредит».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved