Ви є тут

Облік. Аудит

Адміністрування податків


Долішня, Т. І. Адміністрування податків : методичні вказівки до практичних занять / Т. І. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 45 с.

Методичні вказівки до практичних занять розроблено відповідно до робочої програми курсу "Адміністрування податків" для магістрів спеціальності 071 - "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання. Містять опис дисципліни, рекомендації та вказівки для підготовки до практичних занять, методи контролю та схему нарахування балів, список рекомендованих джерел.

Адміністрування податків


Долішня, Т. І. Адміністрування податків : методичні вказівки для сам. роботи студентів / Т. І. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми курсу "Адміністрування податків" для магістрів спеціальності 071 - "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання.

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства


Коцкулич, Т. Я. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : конспект лекцій для студ. спец. 071 "Облік і оподаткування" / Т. Я. Коцкулич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 186 с.

Конспект лекцій для вивчення курсу "Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства" розроблено відповідно до робочої програми курсу. Конспект лекцій призначено для магістрів спеціальності 071 - "Облік і оподаткування", денної, заочної, дистанційної форм навчання та містить тексти лекцій усіх розділів дисципліни, перелік екзаменаційних питань та рекомендованих джерел.

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства


Коцкулич, Т. Я. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : метод. вказ. щодо виконання практ. занять для студ. спец. 071 "Облік і оподаткування" / Т. Я. Коцкулич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 57 с.

Методичні вказівки щодо підготовки до практичних занять "Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства" розроблено відповідно до робочої програми курсу. Методичні вказівки призначено для магістрів спеціальності 071 - "Облік і оподаткування", денної, заочної, дистанційної форм навчання та містить типові завдання та методичні вказівки щодо їх виконання за усіма розділами дисципліни.

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства


Коцкулич, Т. Я. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : метод. вказ. до виконання контр. робіт для студ. спец. 071 "Облік і оподаткування" / Т. Я. Коцкулич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 79 с.

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт "Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства" розроблено відповідно до робочої програми курсу. Методичні вказівки призначено для магістрів спеціальності 071 - "Облік і оподаткування", денної, заочної, дистанційної форм навчання та містять завдання та методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт за усіма розділами дисципліни

Облік і аудит


Медвідь, І. Б. Облік і аудит : методичні вказівки для практичної та сам. роботи студентів / І. Б. Медвідь, У. З. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 26 с.

Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи студентів складені відповідно до робочої програми курсу "Облік і аудит" для бакалаврів спеціальності 6.140103 "Туризм" денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендації та вказівки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів, перелік рекомендованих джерел.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved