Ви є тут

Облік. Аудит

Організація і методика проведення аудиту


Степанюк, О. С. Організація і методика проведення аудиту : методичні вказівки для виконання курсової роботи / О. С. Степанюк, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 53 с.

Методичні вказівки охоплюють комплекс питань, пов’язаних з написанням курсової роботи з дисципліни «Організація і методика проведення аудиту». Розроблені відповідно до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 8.03050901 - «Облік і аудит». Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Облік у банках


Чучук, Ю. В. Облік у банках : методичні вказівки для вивчення дисципліни / Ю. В. Чучук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 85 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни складені відповідно до робочої програми з курсу “Облік у банках” для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 – “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендації до вивчення розділів дисципліни, вказівки для підготовки до практичних занять та перелік рекомендованих джерел.

Облік і аудит


Долішня, Т. І. Облік і аудит : конспект лекцій / Т. І. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 270 с.

У конспекті лекцій послідовно викладено теоретичні питання обліку і аудиту. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 «Менеджмент».

Тренінги


Чучук, Ю. В. Тренінги : лабораторний практикум / Ю. В. Чучук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 326 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми курсу «Тренінги». Лабораторний практикум містить рекомендацію щодо виконання 12 лабораторних робіт. Призначений для самостійної підготовки до лабораторних занять студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит».

Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва


Медвідь, І. Б. Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва : методичні вказівки для вивчення дисципліни / І. Б. Медвідь, І. М. Негрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 15 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни складені відповідно до робочої програми з курсу “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва” для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 – “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять рекомендації до вивчення розділів дисципліни та перелік рекомендованих джерел.

Аналіз господарської діяльності


Паневник, Т. М. Аналіз господарської діяльності : методичні вказівки для вивчення дисципліни / Т. М. Паневник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 68 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які виносяться на лекційних заняттях, завдання та рекомендації для аудиторної, самостійної та індивідуальної робіт з дисципліни «Аналіз господарської діяльності». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 – «Облік і аудит».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved