Ви є тут

Міжнародний менеджмент

Вербовська, Л. С. Міжнародний менеджмент : методичні вказівки для сам. вивчення дисципліни / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 51 с.

Методичні вказівки з дисципліни призначені для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з Міжнародного менеджменту. Складено відповідно до робочої програми дисципліни "Міжнародний менеджмент". Призначено для підготовки бакалаврів спеціальності: "Менеджмент". Методичні вказівки можуть бути корисними науковцям та практикам, які цікавляться міжнародними питаннями.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved