Ви є тут

Комп'ютерна техніка

Комп'ютерні системи передачі даних


Шавранський, М. В. Комп'ютерні системи передачі даних : метод. вказівки до виконання практичних занять / М. В. Шавранський, Є. П. Майкович, Г. Г. Зварич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 35 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Комп'ютерні системи передачі даних". Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05020201 - "Автоматизоване управління технологічними процесами".

Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих


Касіянчук, Д. В. Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих : методичні вказівки / Д. В. Касіянчук, М. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 с.

Методичні вказівки призначені для організації лабораторних робіт студентів з дисципліни "Комп'ютерна графіка та візуалізація геоданих". Призначений для підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 103 - "Науки про Землю".

Цифрова техніка та мікропроцесори


Євчук, О. В. Цифрова техніка та мікропроцесори : лабораторний практикум / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 60 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Цифрова техніка та мікропроцесори". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Цифрова техніка та мікропроцесори". Призначений для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 172 - "Телекомунікації та радіотехніка".

Технологія паралельних обчислень


Ширмовська, Н. Г. Технологія паралельних обчислень : лабораторний практикум / Н. Г. Ширмовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 62 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Технологія паралельних обчислень" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить 5 лабораторних робіт. Для кожної роботи сформовано завдання, вказано порядок виконання роботи та подано методичні рекомендації щодо виконання роботи.

Якість програмного забезпечення та тестування


Бандура, В. В. Якість програмного забезпечення та тестування : лабораторний практикум / В. В. Бандура, Р. І. Храбатин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 68 с.

Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Якість програмного забезпечення та тестування". Лабораторні роботи призначені для закріплення лекційного матеріалу, конкретизації отриманих знань у процесі самостійного вивчення визначених розділів курсу й одержання практичних навичок роботи щодо тестування програмного забезпеченням.

Географічні інформаційні системи


Зорін, Д. О. Географічні інформаційні системи : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 108 с.

Конспект лекцій містять фактичний матеріал з основ геоінформаційних систем і технологій. Розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 101 - Екологія.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved