Ви є тут

Бази даних

Фізичні основи передачі даних


Винничук, А. Г. Фізичні основи передачі даних : конспект лекцій / А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 50 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Фізичні основи передачі даних" розроблений згідно з вимогами до оформлення інструктивно-методичної літератури та відповідно до робочої програми.

Фізичні основи передачі даних


Винничук, А. Г. Фізичні основи передачі даних : практикум / А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 32 с.

Практикум з дисципліни " Фізичні основи передачі даних" розроблений згідно з вимогами до оформлення інструктивно-методичної літератури та відповідно до робочої програми. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка".

Розподілені бази даних


Якубовський, В. П. Розподілені бази даних : лаб. практикум / В. П. Якубовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 46 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Розподілені бази даних". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Прикладна теорія цифрових автоматів


Кабанова, О. В. Прикладна теорія цифрових автоматів : конспект лекцій / О. В. Кабанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 183 с.

Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі». Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Основи цифрової техніки


Євчук, О. В. Основи цифрової техніки : лабораторний практикум / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 83 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Основи цифрової техніки”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління і автоматики”.

Організація баз даних


Юрчишин, В. М. Організація баз даних : навч. посіб. / В. М. Юрчишин, Б. В. Клим. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 112 с.

Навчальний посібник містить короткий опис програмних засобів для роботи з базами, варіанти комплексних завдань, зокрема з нафтогазової тематики, та приклад виконання одного варіанту. Призначений для отримання практичних навичок та засвоєння прийомів побудови і ведення баз даних під час виконання практичних, лабораторних, домашніх або курсових робіт і самостійної підготовки студентів усіх спеціальностей.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved