Ви є тут

Програмування

Мова програмування VBA для інженерів


Копей, В. Б. Мова програмування VBA для інженерів : навч. посіб. / В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 126 с.

Навчальний посібник містить приклади програм мовою VBA з коментарями. Розглянуто основи програмування та використання COM-об'єктів для створення програм із графічним інтерфейсом користувача, роботи з офісними програмами Excel і Word, сервером сценаріїв Windows, САПР SOLIDWORKS, математичним пакетом MATLAB, доступу до даних тощо. Призначено для вивчення дисциплін "Основи програмування" та "Об'єктно-орієнтоване програмування", а також для виконання курсових і магістерських робіт під час підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Мова програмування Python для інженерів і науковців


Копей, В. Б. Мова програмування Python для інженерів і науковців : навч. посіб. / В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 272 с.

Навчальний посібник містить приклади програм мовою Python з коментарями. Розглянуто основи програмування, стандартну бібліотеку та сторонні пакети для технічних та наукових обчислень. Призначено для вивчення дисциплін "Об'єктно-орієнтоване програмування" та "Інформаційне забезпечення САПР", а також для виконання курсових і магістерських робіт під час підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Моделювання ІТ-інновацій


Моделювання ІТ-інновацій : конспект лекцій / В. М. Юрчишин, І. І. Лютак, В. І. Шекета, Ю. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 108 с.

У конспекті лекцій відображено основні методи і засоби моделювання ІТ-інновацій, які дозволяють створювати ефективні бізнес-моделі. Цей курс містить поглиблені відомості про структуру, зміст і обсяг знань, умінь і навичок, що підлягають засвоєнню магістрами спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». На основі освітньої програми для магістрів цієї спеціальності до конспекту лекцій включені розділи, в яких висвітлено поняття інновації та класифікації інновацій, інноваційну діяльність як об'єкт управління ІТ- підприємствами. Розглянуто поняття про бізнес-модель та шаблон бізнес моделі, структурні блоки та стилі бізнес-моделей, описані методи дизайну при побудові бізнес-моделей, розглянуто стратегію голубого океану та оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації.

Паралельні програми та обчислення


Демчина, М. М. Паралельні програми та обчислення : конспект лекцій / М. М. Демчина, В. І. Шекета, Ю. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 265 с.

У конспекті лекцій представлено основні відомості з проектування та розроблення паралельних програм на основі освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики за спеціальністю 121 – інженерія програмного забезпечення. Призначено для підготовки фахівців другого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 121 – інженерія програмного забезпечення. Конспект лекцій може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Computer technologies and programming


Khrabatyn, R. Computer technologies and programming : lectures / R. Khrabatyn, V. Bandura, L. Samaniv. - Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2018. - 145 p.

Lectures on the discipline "Fundamentals of Programming" are developed in accordance with the curriculum of the OPP "Software Engineering" specialization 121 "Software Engineering" of the educational level of the bachelor. Contains a list of the main topics in the course "Fundamentals of programming" with examples of implementation of the basic programming algorithms in the programming language. Developed for students (including foreign students), full-time and distance learning.

Об'єктно-орієнтоване програмування. Моделювання плану виробничого приміщення з допомогою візуального програмування у середовищі Delphi


Онисько, О. Р. Об'єктно-орієнтоване програмування. Моделювання плану виробничого приміщення з допомогою візуального програмування у середовищі Delphi : методичні вказівки до сам. роботи / О. Р. Онисько, В. Б. Копей, А. Г. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 94 с.

Розроблено у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком 131 "Прикладна механіка". Методичні вказівки містять приклади створення прикладної програми для графічної побудови плану виробничого механоскладального приміщення. Може використовуватися студентами денної і заочної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved