Ви є тут

Технологія паралельних обчислень

Ширмовська, Н. Г. Технологія паралельних обчислень : лабораторний практикум / Н. Г. Ширмовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 62 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Технологія паралельних обчислень" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить 5 лабораторних робіт. Для кожної роботи сформовано завдання, вказано порядок виконання роботи та подано методичні рекомендації щодо виконання роботи.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved