Ви є тут

Комп'ютерна техніка

Розпізнавання образів


Чепурна, Т. Б. Розпізнавання образів : метод. вказ. для сам. роботи / Т. Б. Чепурна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 10 с.

Методичні вказівки містять необхідну для самостійного вивчення дисципліни інформацію, а саме: мету та завдання дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, контрольні запитання для самоконтролю, перелік навчально-методичних матеріалів. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки студентів за напрямом підготовки: 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій". Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації


Когутяк, М. І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації : навч. посіб. Ч.1 : Програмовані логічні контролери / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 237 с.

У навчальному посібнику розглянуті основні принципи побудови промислових програмованих контролерів , дана класифікація , архітектура , основи програмування та проведений аналітичний огляд контролерної продукції світових лідерів та їх застосування в нафтогазовій промисловості. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Однокристальні мікроЕОМ. Родина МК51


Когутяк, М. І. Однокристальні мікроЕОМ. Родина МК51 : навч. посіб. / М. І. Когутяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 64 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання архітектури та основ програмування контролера родини MCS51. Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальності " Автоматизоване управління технологічних процесів " за напрямком підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Комп'ютерні системи передачі даних


Шавранський, М. В. Комп'ютерні системи передачі даних : методичні вказівки до практичних занять / М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 63 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Комп'ютерні системи передачі даних". Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05020201 - "Автоматизоване управління технологічними процесами".

Паралельні та розподілені обчислення


Сабат, Н. В. Паралельні та розподілені обчислення : конспект лекцій / Н. В. Сабат, В. Б. Кропивницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 80 с.

Конспект лекцій зі спеціальності 8.05010201 «Комп’ютерні системи і мережі». Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Паралельні та розподілені обчислення». Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації


Когутяк, М. І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації : навч. посіб. Ч.1 : Програмовані логічні контролери / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 236 с.

У навчальному посібнику розглянуті основні принципи побудови промислових програмованих контролерів , дана класифікація , архітектура , основи програмування та проведений аналітичний огляд контролерної продукції світових лідерів та їх застосування в нафтогазовій промисловості. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved