Ви є тут

Комп'ютерна техніка

Мікропроцесорна техніка


Когутяк, М. І. Мікропроцесорна техніка : курс лекцій / М. І. Когутяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 225 с.

Курс лекцій “Мікропроцесорна техніка” для студентів спеціальності 7.092501 складений у відповідності до програми курсу.

Методичні вказівки до курсових проектів з дисципліни "Периферійні пристрої"


Маслов, І. В. Методичні вказівки до курсових проектів з дисципліни "Периферійні пристрої" / І. В. Маслов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 11 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу "Периферійні пристрої" для студентів спеціальності 8.091401 - "Системи управління та автоматики", затверджені на засіданні кафедри АУ (протокол № 2 від 10.10.99) і призначені для виконання курсового проекту.

Креслярсько-конструкторський редактор Компас-графік 5.Х


Драганчук, О. Т. Креслярсько-конструкторський редактор Компас-графік 5.Х. : посіб. / О. Т. Драганчук, І. В. Павлик, Л. Є. Шкіца. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 62 с.

В посібнику міститься інформація про можливості та структуру креслярсько-конструкторського редактора Компас-Графік 5.Х, який використовується в курсі “Комп’ютерна графіка” для виконання лабораторних робіт. Представлені загальні принципи виконання графічних робіт в запропонованій системі та описані загальні прийоми роботи з графічною системою.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved