Ви є тут

Комп'ютерна техніка

Комп'ютерна схемотехніка


Воронич, А. Р. Комп'ютерна схемотехніка : лаб. практикум / А. Р. Воронич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 109 с.

Лабораторний практикум з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка» розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить дев’ять лабораторних робіт. Для кожної роботи сформовано завдання, вказано порядок виконання роботи та подано методичні рекомендації щодо виконання роботи. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050102 – «Комп'ютерна інженерія». Практикум може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Інформаційні системи та технології


Штогрин, Л. В. Інформаційні системи та технології : методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни / Л. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 38 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисциплін “Інформаційні системи та технології”. Призначено для студентів стаціонарної форми навчання, які навчаються за напрямом підготовки 6.140103 – “Туризм”.

Основи автоматизації виробничих процесів


Кучмистенко, О. В. Основи автоматизації виробничих процесів = Fundamentals of electrical automation complexes : лабораторний практикум / О. В. Кучмистенко, М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 40 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизації виробничих процесів». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки студентів за напрямом 6.050304 – «Нафтогазова справа».

Навчальна практика "Комп'ютерна підготовка та машинопис"


Лаба, О. В. Навчальна практика "Комп'ютерна підготовка та машинопис" : метод. вказівки / О. В. Лаба, В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 52 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної практики «Комп’ютерна підготовка та машинопис» і складаються з завдань до змістових модулів та прикладів виконання лабораторних робіт. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність».

Розпізнавання та ідентифікація об'єктів


Сав'юк, Л. О. Розпізнавання та ідентифікація об'єктів : лаб. практикум / Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 52 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Розпізнання та ідентифікація об'єктів".

Мікропроцесорні системи


Ващишак, С. П. Мікропроцесорні системи : практикум / С. П. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 118 с.

Практикум містить відомості про структуру, особливості, принципи дії та специфіку програмування мікропроцесорів різних поколінь у мікропроцесорних вимірювальних системах. Практикум розроблений згідно з робочою програмою навчальної дисципліни і навчальним планом підготовки фахівців за напрямком 6.051001 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved