Ви є тут

Якість програмного забезпечення та тестування

Бандура, В. В. Якість програмного забезпечення та тестування : лабораторний практикум / В. В. Бандура, Р. І. Храбатин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 68 с.

Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Якість програмного забезпечення та тестування". Лабораторні роботи призначені для закріплення лекційного матеріалу, конкретизації отриманих знань у процесі самостійного вивчення визначених розділів курсу й одержання практичних навичок роботи щодо тестування програмного забезпеченням.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved