Ви є тут

Комп'ютерна техніка

Персональні комп'ютери


Винничук, А. Г. Персональні комп'ютери : лаб. практикум. Ч.1 / А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 52 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Персональні комп’ютери" розроблений згідно з вимогами до оформлення інструктивно-методичної літератури та відповідно до робочої програми.

Персональні комп'ютери


Винничук, А. Г. Персональні комп'ютери : конспект лекцій. Ч.1 / А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 52 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Персональні комп’ютери" розроблений згідно з вимогами до оформлення інструктивно-методичної літератури та відповідно до робочої програми.

Моделювання на ЕОМ


Остапів, В. В. Моделювання на ЕОМ : лаб. практикум / В. В. Остапів, Л. А. Витвицька, Т. З. Марчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 85 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Моделювання на ЕОМ". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Інформаційні технології в наукових дослідженнях


Давибіда, Л. І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях : конспект лекцій / Л. І. Давибіда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 51 с.

У конспекті лекцій висвітлені аспекти організації науково-дослідної діяльності, використання комп’ютерної техніки, ресурсів Internet для збору даних, аналізу та оформлення результатів наукових досліджень.

Інформаційні технології в наукових дослідженнях


Давибіда, Л. І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях : метод. вказівки / Л. І. Давибіда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 25 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни „Інформаційні технології в наукових дослідженнях” з метою організації самостійної роботи студентів для вивчення даної дисципліни.

Комп'ютерна схемотехніка


Заячук, Я. І. Комп'ютерна схемотехніка : курс. проектування / Я. І. Заячук, Т. Г. Гарасимів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 130 c.

Методичні вказівки, що містять рекомендації до курсового проектування з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка», складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка». Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050102 - «Комп'ютерна інженерія». Може бути використано студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved