Ви є тут

Комп'ютерна техніка

Якість програмного забезпечення та тестування


Бандура, В. В. Якість програмного забезпечення та тестування : конспект лекцій / В. В. Бандура, С. В. Гаврищук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 56 с.

Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Якість програмного забезпечення та тестування”. Викладені основні принципи, технології тестування, вимоги до документів з тестування згідно відповідних стандартів. Основна увага приділяється налаштуванню процесу тестування, щоб як можна скоріше досягнути мети виходу на ринок якісного програмного продукту. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання для самостійної та індивідуальної робіт. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 6.050103 “Інженерія програмного забезпечення”.

Комп'ютерна схемотехніка


Гарасимів, Т. Г. Комп'ютерна схемотехніка : лабораторний практикум / Т. Г. Гарасимів, Я. І. Заячук, В. М. Медведчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 99 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до робочої програми дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050102 -«Комп'ютерна інженерія». Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Персональні комп'ютери і пакети прикладних програм


Врюкало, В. В. Персональні комп'ютери і пакети прикладних програм : лабораторний практикум / В. В. Врюкало. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 47 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів напрямку 050502 - “Інженерна механіка”. Містить завдання для вивчення методики та отримання практичних навиків з тривимірного комп’ютерного моделювання.

Інформаційні технології у документознавстві


Шкіца, Л. Є. Інформаційні технології у документознавстві : методичні вказівки для курсовоого проекту / Л. Є. Шкіца, В. А. Корнута. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 22 с.

Методичні вказівки підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Інформаційні технології у документознавстві” для студентів напряму підготовки 6.020105 — “Документознавство та інформаційна діяльність”. Курс “Інформаційні технології у документознавстві” є складовою частиною комп’ютерної підготовки документознавців – менеджерів інформаційних систем. Мета курсового проекту “Інформаційні технології у документознавстві” — навчити студентів аналізувати документообіг організації або підрозділу, автоматизувати підготовку документів і уміти застосовувати ці знання в практичній роботі за спеціальністю.

Геоінформаційні системи в екології


Зорін, Д. О. Геоінформаційні системи в екології : методичні вказівки для самост. роботи студ. / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 33 с.

Методичні рекомендації містять загальну характеристику дисципліни «Геоінформаційні системи в екології», зміст теоретичної частини курсу, перелік лабораторних занять, рекомендації по виконанню завдань самостійної, індивідуальної, контрольної робіт, перелік рекомендованих джерел. Призначено для підготовки студентів спеціальності Екологія та охорона навколишнього середовища освітньо-кваліфікаційного рівня 8.070801 – магістр..

Геоінформаційні системи в екології


Зорін, Д. О. Геоінформаційні системи в екології : лаборатор. практикум / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 24 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми та навчального плану дисципліни «Геоінформаційні системи в екології». Містить методичні вказівки для проведення і виконання лабораторних робіт, алфавітний список команд, кнопок, режимів і діалогів MapInfo Professional. Процедури MapInfo описані по кроках. Ілюстрації і описи складені для версії, що працює в середовищі Windows. Кожен компонент документації побудований з урахуванням взаємодії з іншими компонентами. Призначено для підготовки студентів спеціальності Екологія та охорона навколишнього середовища освітньо-кваліфікаційного рівня 8.070801 – магістр.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved