Ви є тут

Цифрова техніка та мікропроцесори

Євчук, О. В. Цифрова техніка та мікропроцесори : лабораторний практикум / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 60 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Цифрова техніка та мікропроцесори". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Цифрова техніка та мікропроцесори". Призначений для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 172 - "Телекомунікації та радіотехніка".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved