Ви є тут

Комп'ютерна техніка

Периферійні пристрої


Євчук, О. В. Периферійні пристрої : метод. вказ. для самостійної роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 10 с.

Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни «Периферійні пристрої» використовуються при виконанні самостійної роботи з даної дисципліни. Розроблені відповідно до робочої програми зазначеної дисципліни. Призначено для підготовки магістрів за напрямом 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Цифрова техніка та мікропроцесори


Євчук, О. В. Цифрова техніка та мікропроцесори : лабораторний практикум / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 66 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Цифрова техніка та мікропроцесори». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Цифрова техніка та мікропроцесори». Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 172 – «Телекомунікації та радіотехнік».

Комп'ютерна логіка


Мойсеєнко, О. В. Комп'ютерна логіка : методичні вказівки до курсової роботи / О. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи містять основні теоретичні відомості та рекомендації виконання курсової роботи. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Комп’ютерна логіка». Призначені для самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання.

Архітектура комп'ютерів


Мойсеєнко, О. В. Архітектура комп'ютерів : методичні вказівки до курсової роботи / О. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 35 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи містять основні теоретичні відомості та рекомендації виконання курсової роботи. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Архітектура комп’ютерів». Призначені для самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання.

Аналіз вимог програмного забезпечення


Храбатин, Р. І. Аналіз вимог програмного забезпечення : конспект лекцій та лабораторний практикум / Р. І. Храбатин, В. В. Бандура. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 138 с.

Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Аналіз вимог програмного забезпечення”. Містить теоретичний та практичний навчальний матеріал щодо лекційних та лабораторних занять. Може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання а також для самостійного навчання. Призначено для підготовки фахівців за напрямом 6.050103 “Програмна інженерія” та 212 «Інженерія програмного забезпечення».

Моделювання програмного забезпечення


Пасєка, М. С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання програмного забезпечення" : для студентів напряму підготовки 6.050103 - "Програмна інженерія", 6.050103 - " Інженерія програмного забезпечення " / М. С. Пасєка, В. Я. Піх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 53 с.

Методичні вказівки містять 30 варіантів завдань лабораторних робіт і приклад виконання з дисципліни "Моделювання програмного забезпечення". Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050103 – “Програмна інженерія”, 6.050103 – “ Інженерія програмного забезпечення ” денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved