Ви є тут

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності

Андрійчук, І. В. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : навч. посіб. / І. В. Андрійчук, В. М. Чарковський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 107 с.

В навчальному посібнику викладено суть та умови функціонування бурового підприємства як виробничої системи. Основна увага приділена розгляду задач планування виробництва в різних умовах виконання бурових робіт. Посібник призначений для студентів спеціальності «Буріння», а також дня слухачів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved