Ви є тут

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств : методичні вказівки для виконання курсової роботи та написання економічної частини дипломного проекту / І. В. Андрійчук, М. Д. Федишин, І. М. Метошоп, І. М. Іванченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 61 с.

Методичні вказівки складаються з двох частин. В першій частині розглядаються питання виконання курсової роботи з курсу «Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств» у відповідності з навчальною програмою, яка передбачає вивчення організаційних аспектів функціонування видобувних підприємств нафти і газ, зокрема аналізу та планування їх діяльності, організації виробництва та праці.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved