Ви є тут

Економіка паливно-енергетичного комплексу

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств транспорту і зберігання нафти і газу


Дзьоба, О. Г. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств транспорту і зберігання нафти і газу : навч. посіб. / О. Г. Дзьоба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 467 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи організації виробництва та праці, поточного планування діяльності підприємств транспорту і зберігання нафти і газу в умовах ринку.

Організація та планування виробничої діяльності підприємства


Організація та планування виробничої діяльності підприємства : методичні вказівки до виконання курсової роботи / Г. О. Зелінська, М. Д. Федишин, І. В. Федорович, Ю. В. Буй. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 48 с.

Методичний комплекс містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведені методичні вказівки, необхідні для її опрацювання, запитання до теми та тематика курсових робіт, наведений перелік літератури, необхідний для виконання вказаних тем.

Методичні вказівки з написання економічної частини дипломного проекту


Зелінська, Г. О. Методичні вказівки з написання економічної частини дипломного проекту : для студентів спец. "Видобування нафти і газу" / Г. О. Зелінська, Ю. І. Таранов, І. В. Андрійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 39 с.

Методичні вказівки з написання економічної частини дипломного проекту призначені для надання відповідної методичної та методологічної допомоги студентам 5-го курсу спеціальності видобування нафти і газу у відповідності з діючою навчальною програмою.

Газонафтопроводи і газонафтосховища: економічне обгрунтування техніко-технологічних рішень в дипломних проектах і магістерських роботах


Дзьоба, О. Г. Газонафтопроводи і газонафтосховища: економічне обгрунтування техніко-технологічних рішень в дипломних проектах і магістерських роботах : навч.-метод. посіб. / О. Г. Дзьоба, Л. Т. Гораль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 222 с.

У посібнику на основі економічної теорії, господарської практики та чинного законодавства розкрито суть та особливості техніко-економічного обґрунтування проектних рішень.

Нормування праці


Никифорук, В. Д. Нормування праці : методичні вказівки до виконання курсової роботи / В. Д. Никифорук, Л. С. Войтків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 25 с.

Методичні вказівки охоплюють комплекс питань та включають рекомендовану тематику курсових робіт, їх зміст, приблизні плани та список рекомендованої літератури. Рекомендована тематика охоплює бурові, нафтогазовидобувні підприємства, підприємства транспорту та зберігання нафти і газу, а також інші виробничі структури.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved