Ви є тут

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств

Андрійчук, І. В. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств : метод. вказівки / І. В. Андрійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 61 с. -

Методичні вказівки містять систематизований перелік тем і питань, що виносяться для вивчення дисципліни «Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств». Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств». Призначено для підготовки студентів спеціальності 7.05030401, 8.05030401 – «Видобування нафти і газу».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved