Ви є тут

Управління нафтогазовим комплексом

Кочкодан, В. Б. Управління нафтогазовим комплексом : конспект лекцій / В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 104 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Управління нафтогазовим комплексом". Конспект лекцій орієнтований на закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок студентів у сфері управління нафтогазовим комплексом (НГК).

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved