Ви є тут

Нормування праці на підприємствах нафтогазового комплексу

Нормування праці на підприємствах нафтогазового комплексу : навч. посіб. / В. Д. Никифорук, Т. В. Семенютіна, Ю. О. Кріцак, І. В. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 420 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки спеціалістів та магістрів економічних напрямів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved