Ви є тут

Управління нафтогазовим комплексом

Кочкодан, В. Б. Управління нафтогазовим комплексом : практикум / В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 32 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Управління нафтогазовим комплексом". Практикум орієнтований на набуття практичних навичок студентів у сфері управління нафтогазовим комплексом (НГК). Призначений для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 7.03060101 – "Менеджмент організацій".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved