Ви є тут

Економічний аналіз

Моделі і методи прийняття рішень


Орлів, М. С. Моделі і методи прийняття рішень : практикум / М. С. Орлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 91 с.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять підготовлені у зв’язку з введенням до навчального плану кафедри “Облік і аудит” нормативної дисципліни “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті”.

Стратегічний аналіз


Войтків, Л. С. Стратегічний аналіз : метод. вказівки / Л. С. Войтків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 36 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних заняттях. До кожної теми наведені методичні вказівки, необхідні для її опрацювання. Рекомендується тематика контрольних робіт, наведений перелік літератури, необхідний для вивчення вказаних тем.

Економічна діагностика


Данилюк, М. О. Економічна діагностика : методичні вказівки для виконання курсової роботи / М. О. Данилюк, І. Г. Фадєєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 29 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які рекомендуються студентам для виконання курсової роботи. Висвітлені організаційні питання виконання та захисту курсової роботи, наведено типовий зміст деякий тем. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Економіка підприємства”.

Фінансовий аналіз


Перевозова, І. В. Фінансовий аналіз : методичний комплекс / І. В. Перевозова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 52 с.

Методичний комплекс містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведені методичні вказівки, необхідні для її опрацювання, запитання до теми та тематика рефератів.

Економічний аналіз


Лесюк, О. І. Економічний аналіз : метод. вказівки / О. І. Лесюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2003. - 37 с.

Підвищення ефективності виробництва в ринкових умовах господарювання може бути реалізовано шляхом зростання економічного та науково-технічного потенціалу, оновлення продуктивних сил, інтенсифікації виробництва, раціонального та комплексного використання економічних ресурсів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved