Ви є тут

Економічна діагностика

Данилюк, М. О. Економічна діагностика : методичні вказівки для виконання курсової роботи / М. О. Данилюк, І. Г. Фадєєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 29 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які рекомендуються студентам для виконання курсової роботи. Висвітлені організаційні питання виконання та захисту курсової роботи, наведено типовий зміст деякий тем. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Економіка підприємства”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved