Ви є тут

Фінансовий аналіз

Перевозова, І. В. Фінансовий аналіз : методичний комплекс / І. В. Перевозова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 52 с.

Методичний комплекс містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведені методичні вказівки, необхідні для її опрацювання, запитання до теми та тематика рефератів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved