Ви є тут

Стратегічний аналіз

Войтків, Л. С. Стратегічний аналіз : метод. вказівки / Л. С. Войтків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 36 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних заняттях. До кожної теми наведені методичні вказівки, необхідні для її опрацювання. Рекомендується тематика контрольних робіт, наведений перелік літератури, необхідний для вивчення вказаних тем.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved