Ви є тут

Економічний аналіз

Лесюк, О. І. Економічний аналіз : метод. вказівки / О. І. Лесюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2003. - 37 с.

Підвищення ефективності виробництва в ринкових умовах господарювання може бути реалізовано шляхом зростання економічного та науково-технічного потенціалу, оновлення продуктивних сил, інтенсифікації виробництва, раціонального та комплексного використання економічних ресурсів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved