Ви є тут

Моделі і методи прийняття рішень

Орлів, М. С. Моделі і методи прийняття рішень : практикум / М. С. Орлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 91 с.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять підготовлені у зв’язку з введенням до навчального плану кафедри “Облік і аудит” нормативної дисципліни “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved