Ви є тут

Економічний аналіз

Фінансовий аналіз


Перевозова, І. В. Фінансовий аналіз : метод. вказівки / І. В. Перевозова, Н. О. Крихівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 149 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до програми курсу «Фінансовий аналіз» і призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» та мають за мету надати допомогу студентам по виконанні курсової роботи.

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті


Василик, О. Б. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : метод. вказівки / О. Б. Василик, О. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 36 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. У методичних вказівках наведені зміст дисципліни за темами, питання для самоконтролю з кожної теми, завдання для індивідуальної роботи студентів та завдання на курсову роботу.

Економічна діагностика


Данилюк, М. О. Економічна діагностика : метод. вказівки / М. О. Данилюк, І. Г. Фадєєва. - 2-е вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 31 с.

Методичні вказівки містять систематизований перелік тем, які рекомендуються студентам для виконання курсової роботи. Висвітлені організаційні питання виконання та захисту курсової роботи, наведено типовий зміст деякий тем.

Організація і методика проведення економічного аналізу


Паневник, Т. М. Організація і методика проведення економічного аналізу : методичні вказівки / Т. М. Паневник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 70 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних заняттях, завдання та рекомендації для аудиторної, самостійної та індивідуальної робіт з дисципліни «Організація і методика проведення економічного аналізу». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Економічна діагностика


Економічна діагностика : практикум / І. Г. Фадєєва, Б. В. Гречаник, У. Б. Бережницька, О. Я. Савко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 62 c.

Практикум призначений для проведення практичних занять, виконання індивідуальних робіт, а також самостійної підготовки з дисципліни «Економічна діагностика». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Економічна діагностика


Економічна діагностика : практикум / І. Г. Фадєєва, Б. В. Гречаник, У. Б. Бережницька, О. Я. Савко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 62 с.

Практикум призначений для проведення практичних занять, виконання індивідуальних робіт, а також самостійної підготовки з дисципліни «Економічна діагностика». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved