Ви є тут

Економічний аналіз

Стратегічний аналіз


Войтків, Л. С. Стратегічний аналіз : практикум / Л. С. Войтків, Ю. В. Буй, О. Я. Савко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 63 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять, тести, задачі для розв’язування та питання для обговорення з дисципліни «Стратегічний аналіз». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит».

Економічна діагностика


Фадєєва, І. Г. Економічна діагностика : метод. вказівки / І. Г. Фадєєва, Б. В. Гречаник, О. Я. Савко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 49 с.

Методичні вказівки містять програму дисципліни і тематичний план її вивчення, методичні поради щодо опанування кожної з тем, питання для самоперевірки знань та для дискусій, теми рефератів, а також список літератури для поглибленого вивчення дисципліни.

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті


Орлів, М. С. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті : метод. вказівки / М. С. Орлів, О. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 42 с.

Методичні вказівки складені відповідно до нормативних програм фахових дисциплін «Аудит», «Організація і методика проведення аудиту», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» для спеціальності “Облік і аудит” за освітньо-кваліфікаційним рівнем 7.050106 – спеціаліст.

Економічний аналіз


Економічний аналіз : навч. посіб. / М. О. Данилюк, І. М. Метошоп, У. Б. Бережницька [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 227 с.

Навчальний посібник містить тематичний план дисципліни «Економічний аналіз», перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведено схематичний матеріал для поглибленого опрацювання, тематика рефератів, матеріали для самостійної роботи студентів, а також завдання для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання.

Теорія економічного аналізу


Метошоп, І. М. Теорія економічного аналізу : метод. вказівки / І. М. Метошоп, І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 146 с.

Методичні вказівки призначені для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної робіт з дисципліни «Теорія економічного аналізу». Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальними планами підготовки фахівців за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Економічний аналіз


Данилюк, М. О. Економічний аналіз : методичні вказівки для виконання контрольних робіт / М. О. Данилюк, У. Б. Бережницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 11 с.

Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічний аналіз». Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальними планами підготовки фахівців за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Облік і аудит». Для використання студентами заочної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved