Ви є тут

Бізнес

Економічний ризик та методи його вимірювання


Хвостіна, І. М. Економічний ризик та методи його вимірювання : практикум / І. М. Хвостіна, Ю. О. Кріцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 59 с.

Практикум містить практичні задачі з використанням математичних методів оцінки економічного ризику, які відповідають основним розділам дисципліни “Економічний ризик та методи його вимірювання”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Економіка підприємства”, “Фінанси” можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Основи бізнесу


Витвицька, У. Я. Основи бізнесу : методичні вказівки / У. Я. Витвицька, І. В. Андрійчук, Т. В. Семенютіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 23 с.

Методичні вказівки містять перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведені методичні вказівки, необхідні для її опрацювання, та перелік літератури. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальностями «Економіка підприємства» та „Фінанси” денної та заочної форми навчання.

Економічний ризик та методи його вимірювання


Хвостіна, І. М. Економічний ризик та методи його вимірювання : метод. вказівки для самост. вивч. дисц. / І. М. Хвостіна, Ю. О. Кріцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 96 с.

Методичні вказівки містять теоретичні положення та практичні задачі з використанням математичних методів оцінки економічного ризику ,які відповідають основним розділам дисципліни “Економічний ризик та методи його вимірювання”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Економіка підприємства”, “Фінанси” можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Основи підприємництва


Вербовська, Л. С. Основи підприємництва : курсова робота / Л. С. Вербовська, Є. А. Ревтюк, П. І. Дикий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 15 с.

Дані методичні вказівки до курсової роботи розроблені у відповідності до програми курсу “Основи підприємництва” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” та «Менеджмент підприємницької діяльності» усіх форм навчання та призначені для допомоги студентам при виборі теми та написання курсової роботи з метою закріплення та поглиблення знань.

Управління конкурентноспроможністю та якістю


Станьковська, І. М. Управління конкурентноспроможністю та якістю : практикум / І. М. Станьковська, Л. Л. Креховецька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 38 с.

Дані методичні вказівки призначені для використання студентами всіх форм навчання спеціальності – „Менеджмент організацій”.

Основи бізнесу


Кінаш, І. П. Основи бізнесу : практикум / І. П. Кінаш, Т. П. Кулик, С. А. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 68 с.

Методичні вказівки розроблені у відповідності з програмою курсу “Основи бізнесу” для студентів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” усіх форм навчання та призначені для допомоги студентам поглиблення знань і придбання практичних навичок.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved