Ви є тут

Управління конкурентоспроможністю

Станьковська, І. М. Управління конкурентоспроможністю : конспект лекцій / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 189 с.

Конспект лекцій призначений для допомоги студентам у вивченні дисципліни "Управління конкурентоспроможністю". Містить короткий огляд теорії, запитання та тестові завдання для самоконтролю знань студента, що дозволяє отримати необхідні знання та здобути відповідні компетенції у сфері управління конкурентоспроможністю, необхідні майбутнім фахівцям для прийняття зважених управлінських рішень.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved