Ви є тут

Управління конкурентоспроможністю

Станьковська, І. М. Управління конкурентоспроможністю : навч. посіб. / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 230 с.

Навчальний посібник призначений для допомоги студентам у вивченні дисципліни "Управління конкурентоспроможністю". Містить короткий огляд теорії, запитання та тестові завдання для самоконтролю знань студента, що дозволяє отримати необхідні знання та здобути відповідні компетенції у сфері управління конкурентоспроможністю, необхідні майбутнім фахівцям для прийняття зважених управлінських рішень. Навчальний посібник орієнтований на майбутніх фахівців першого (бакалаврського рівня), які навчаються за економічними та управлінськими спеціальностями.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved